Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ওয়ার্ড ভিত্তিক জনস্ংখ্যা

3নং যোগ্যাছোলা ইউনিয়নের জনসংখ্যার তালিকা

মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।

 

ক্র/নং

ওর্য়াড

নং

পুরুষ/মহিলা

উপজাতি

অউপজাতি

সর্বমোট

মন্তব্য

1

 

1

পুরুষ

117

147

264

 

2

মহিলা

119

137

256

 

3

 

2

পুরুষ

67

285

352

 

4

মহিলা

80

300

380

 

5

 

3

পুরুষ

84

142

226

 

6

মহিলা

100

124

224

 

7

 

4

পুরুষ

45

226

271

 

8

মহিলা

54

228

282

 

9

 

5

পুরুষ

02

458

459

 

10

মহিলা

02

407

409

 

11

 

6

পুরুষ

154

341

485

 

12

মহিলা

148

337

495

 

13

 

7

পুরুষ

136

401

537

 

14

মহিলা

134

437

571

 

15

 

8

পুরুষ

158

218

375

 

16 

মহিলা

162

213

376

 

17

 

9

পুরুষ

185

282

467

 

18

মহিলা

180

298

478

 

19

1-9নং

সর্বমোট

1926

5981

6907